wij staan

dicht bij de klant tijdens het bouwproces

Duurzaam en toekomstgericht

Visie

Oog voor architectonisch ontwerp gaat bij BOA gepaard met een grondige technische onderbouwing. Wij maken evenwichtige ontwerpen die passen bij de gebruiker én de omgeving. Wij begrijpen dat een (ver)bouwproces een bijzondere fase in uw leven is. Wij staan daarom dicht bij u gedurende het hele proces en maken de stappen daarin zo inzichtelijk mogelijk. Duurzaamheid en een gezond leefklimaat vinden wij belangrijke uitgangspunten. Voor u zelf als toekomstige bewoner of gebruiker én voor de wereld om ons heen. Op basis van de nieuwste inzichten rond duurzaam bouwen, adviseren wij over strategieën om energie te besparen, duurzame bouwmaterialen te kiezen en een zo gezond mogelijk leefklimaat te creëren. 

Werkwijze

Gedurende het bouwproces staan wij dicht bij u als opdrachtgever. De wisselwerking tussen opdrachtgever en ontwerper leidt tot een uniek ontwerp waarin u zich thuis voelt. Wij zoeken waar mogelijk al in een vroeg stadium de samenwerking op met de bouwpartijen die verderop in het proces aan de slag gaan. Daardoor kunnen ontwerp en bouwmethodes vanaf het begin op elkaar worden afgestemd en kan er kostenefficiënt worden gebouwd. Wij vervullen de rol van ‘spin in het web’ die alle partijen samenbrengt en aanstuurt, zodat u hier geen omkijken naar heeft. Een gemiddeld (ver)bouwproces kan er als volgt uitzien:

Kennismaking

We bespreken de wensen en mogelijkheden. We checken bij de gemeente: wat is er mogelijk op de kavel en welke bouweisen zijn van toepassing.

Eerste schetsontwerp

op basis van de wensen en mogelijkheden. Bespreking van het eerste ontwerp met u als klant.

Definitief ontwerp

Indien nodig wordt ondertussen een constructeur ingeschakeld voor de constructieberekeningen en worden andere bijkomende documenten en berekeningen geregeld zoals bodemonderzoek en de Bouwbesluit-berekeningen (daglicht, ventilatie, milieuprestatie gebouwen en BENG).

omgevingsvergunning

Wij verzorgen de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwaanvergunning) en zorgen dat de gemeente alle benodigde tekeningen en documenten ontvangt.

werktekeningen

Desgewenst maken wij de werktekeningen voor uw project en wordt bouwtoezicht gehouden tijdens de uitvoering.

Op al onze werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing. Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw. U vindt DNR 2011 (herziening 2013) hier

De stolpboerderij: typisch Noord-Holland

BOA is vriend van de stolp. Middels ons lidmaatschap van de Boerderijenstichting Noord-Holland blijven wij op de hoogte van de geschiedenis en nieuws over deze Noord-Hollandse bouwwijze. Veel stolpen raken agrarisch buiten gebruik en krijgen een nieuwe bestemming. BOA heeft meerdere stolp-eigenaren begeleid bij het proces van herbouw, restauratie en herbestemming van hun stolpboerderij.  Meer info

Geschiedenis bureau

Onze geschiedenis gaat terug tot 1986. Het bureau werd toen door Bert Neelen opgericht onder de naam “BOA bouwkundig tekenburo”. BOA ontwikkelde zich tot een allround bouwkundig adviesbureau dat opdrachten in zowel woningbouw als utiliteitsbouw realiseerde. In 2012 kwam architect Victor Veerman als compagnon in de zaak en werd het “BOA Bouwkundig Ontwerp en Advies vof”. Het voortbestaan van BOA na het afscheid van Bert werd hiermee een feit. Sinds 2016 zet Victor het bureau als eigenaar voort. In 2023 is onze naam gewijzigd in BOA architecten.

Vrijblijvend gesprek?

Adres

BOA architecten
Omweg 22
1566 HP Assendelft

Email

Telefoon